Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ NVIDIA ΣΤΟ DEBIAN

Η εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA στο Debian απαιτεί λίγο επιπλέον εργασία σε σύγκριση με αυτόν τον τρόπο σε άλλες διανομές λόγω της έλλειψης κάποιων απαιτούμενων πακέτων στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση.

1. Έκδοση 367.44

πρώτα θα βάλουμε backport στις πηγές μας


# <jessie-backports>
# deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free


2. Εγκαταστήστε Linux-headers για τον πυρήνα που χρησιμοποιείτε


# apt-get install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,')

3. Ή αν χρησιμοποιείτε ήδη έναν πυρήνα Linux από Jessie-backports:


# apt-get install -t jessie-backports linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,')

4. Στη συνέχεια, μπορούμε να εγκαταστήσουμε το πακέτο nvidia-driver.


# apt-get update
# apt-get install -t jessie-backports nvidia-driver


1.1  Έκδοση 340.96
# <Debian 8 "Jessie">
# deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free


1.2


# aptitude update
# aptitude -r install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') nvidia-kernel-dkms

2.1 Έκδοση 304.131

# <Debian 8 "Jessie">
# deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

2.2

# aptitude update
# aptitude -r install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') nvidia-legacy-304xx-kernel-dkms

 3. Xorg conf file

# nano /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf


 και κάνουμε pasteSection "Device"
        Identifier "My GPU"
        Driver "nvidia"
EndSection
 ή για πιό σίγουρα

# mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
# echo -e 'Section "Device"\n\tIdentifier "My GPU"\n\tDriver "nvidia"\nEndSection' > /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf

 Υ.Γ.

στο 1.1 μπορούμε να δώσουμε και την εντολή

# apt-get install nvidia-legacy-304xx-driver


Υ.Γ.2

μπορούμε επίσης και με έναν πιο παλιό τρόπο:
Πηγαίνετε στην επίσημη ιστοσελίδα της NVIDIA. Πλοηγηθείτε στο τμήμα των οδηγών. Επιλέξτε το πιο πρόσφατο κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ανάλογα με την πλατφόρμα του Linux (32- ή 64-bit) και το μοντέλο της κάρτας γραφικών σας. Κατεβάστε τον οδηγό

# apt-get install make gcc gcc-4.1 linux-headers* -y

Τώρα όλα είναι έτοιμα για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης. Ανοίξτε το Τερματικό και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή ως root για να σταματήσει το gdm:


 # /etc/init.d/gdm stop

Θα φύγετε από το γραφικό περιβάλλον,πάντα ως root, αλλάξτε τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας με εκείνο που μόλις αποθηκεύσατε τον οδηγό σε:

 # cd /home/username/

αν έχετε αποθηκεύσει τον οδηγό εκεί. Αν όχι, cd στον άλλο κατάλογο.

Θα πρέπει να ρωτήσετε το bash για να χρησιμοποιήσετε την έκδοση του gcc και να ρυθμίσετε το CC περιβαλλοντική μεταβλητή να χρησιμοποιήσετε gcc 

# export CC=/usr/bin/gcc-4.1

Τώρα εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης:


 # sh NVIDIA-Linux-xxxxxxx-pkgx.runΚάντε επανεκκίνηση του gdm για να συνδεθείτε και να εισέλθει εκ νέου το γραφικό περιβάλλον.

 # gdm
Μπορείτε τώρα να εγκαταστήσετε το Compiz και απολαύστε τα ωραία εφέ του