Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ WORDPRESS ΣΤΟ DEBIAN


1. Όπως πάντα ξεκινάμε με ενημέρωση του συστήματος μας

# apt-get update

# apt-get dist-upgrade -yf

2. Κάνουμε εγκατάσταση τον web server apache2 ή nginx, MySQL ή Mariadb (ή όποια άλλη θέλετε) και php (όποιος θέλει php5 ή php7) ή επίσης όποιος θέλει βαζει και HHVM που είναι x5 πιο γρήγορος 

# su -

# apt-get install apache2 mysql-client mysql-server php5 php5-mysql php5-curl php5-gd phpmyadmin

κατα την εγκατάσταση θα ερωτηθήτε για την εισαγωγή κωδικού για την βάση δεδομένων


 3. Δημιουργούμε την βάση μας


# mysql -u root -pCREATE DATABASE wordpress;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;


και κάνουμε επανεκκίνηση

# service apache2 restart

service mysql restart

 4. Download και εγκατάσταση το Wordpress

# cd /tmp

# wget -c http://wordpress.org/latest.zip

# unzip -q latest.zip -d /var/www/html/

# chown -R www-data.www-data /var/www/html/wordpress

# chmod -R 755 /var/www/html/wordpress

# mkdir -p /var/www/html/wordpress/wp-content/uploads

# chown -R www-data.www-data /var/www/html/wordpress/wp-content/uploads

5. Εισάγουμε στην Βάση μας λεπτομέρειες του Wordpress

# cd /var/www/html/wordpress/

# cp wp-config-sample.php wp-config.php


6. Άν θέλετε αλλάζετε τις ρυθμίσεις 

# nano wp-config.php
              ή
# gedit wp-config.php

αποθήκευση και ανοίγουμε το web browser μας και πληκτρολογούμε 


http://localhost/wordpress/