Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

PARROT-Linux/Kali-Linux:Ετοίμασε τον δικό σου ιο με το Veil Evasion

1.
[root@parrot]─[~]
└──╼ #apt-get -y install git

2.
 [root@parrot]─[~]
└──╼ #git clone https://github.com/Veil-Framework/Veil-Evasion.git

3.
 [root@parrot]─[~]
└──╼ #cd Veil-Evasion/

4.
 [root@parrot]─[~/Veil-Evasion]
└──╼ #cd setup

5.
 [root@parrot]─[~/Veil-Evasion/setup]
└──╼ #ls
 6.
 [root@parrot]─[~/Veil-Evasion/setup]
└──╼ #./setup.sh

 7.

 [root@parrot]─[~]
└──╼ #Veil-Evasion

 8.

[menu>>]: list
[menu>>]: use python/meterpreter/rev_tcp

 9.

 First Terminal

 [root@parrot]─[~/Veil-Evasion]
└──╼ #./Veil-Evasion.py --rpc

 10.

 [*] Starting Veil-Evasion RPC server...


 11.

 Second Terminal

 [root@parrot]─[~]
└──╼ #nc 127.0.0.1