Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Εγκατασταση Parrot Security απο LiveUSB. Ενημερωση του GRUB με chroot.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η εποχή των DVD έχει περάσει και πλέον οι περισσότερες εγκαταστάσεις γίνονται μέσω LiveUSB.
Εγκαθιστώντας το Parrot Security από το Live USB μπορεί στην επανεκκίνηση να σας βγάλει το εξής πρόβλημα:

Gave up waiting for root device. Common problems:
- Boot args (cat /proc/cmdline)
- Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
- Check root= (did the system wait for right device?)
-Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! /dev/sdb does not exist. Dropping to shell!

BusyBox .............

(initramfs)_

Τι θέλει να μας πει ο ποιητής;
Η αναγνώριση του USB μέσου εγκατάστασης θα γίνεται στο /dev/sda ενώ ο δίσκος εγκατάστασης θα είναι ο /dev/sdb.

Πως μου κόβει εμένα και λέω θα κάνω chroot στο Parrot και θα παίξω λίγο με το GRUB. Ανοίγω κανονικά με το LiveUSB και δίνω το σετ των εντολών:

sudo mount /dev/sdb3 /mnt
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
update-initramfs -u
grub-install --recheck /dev/sdb
update-grub

Πατώ δυο φορές CONTRO+D (βγαίνει από το chroot και το τερματικό).
Κάνω επανεκκίνηση και βλέπω το GRUB του Parrot.

Επόμενη κίνηση, είναι να προσθέσετε τα mirrorlist.

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/parrot.list

#stable repository
deb http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/parrot/ parrot main contrib non-free
#deb-src http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/parrot/ parrot main contrib non-free

Αποθήκευση και εκτελείστε τις εντολές:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade